Przeznaczenie: Skrzynia do użytkowania na zewnątrz do użytku domowego.

Zastosowanie: do użytkowania na zewnątrz do przechowania przedmiotów o właściwościach neutralnych dla otoczenia, przeznaczone do użytku w takich miejscach jak balkony, ogrody, ogrody zimowe, tarasy.

Zasady użytkowania: Skrzynie należy użytkować wyłącznie na twardym, poziomym podłożu. Zaleca się trwałe przytwierdzenie do podłoża w celu zapewnienia odpowiedniej stabilności. Skrzyń nie należy ustawiać w odległości mniejszej niż 2,5 m. od czynnych grzejników gazowych, czynnych źródeł ognia a także konarów drzew, kabli elektrycznych sznurów do bielizny itp. Należy unikać długotrwałego kontaktu skrzyń z wysokimi temperaturami. Przemieszczając skrzynie należy chwytać je od spodu za elementy konstrukcyjne. Niedozwolone przeciąganie skrzyń za ścianki. Nie przeciążać nadmiernie skrzyń! Niedozwolone jest stawanie i siadanie na ściankach i wieku. Nie służy do przechowywania żywności! W przypadku pożaru, nie należy próbować gasić płonącego polipropylenu wodą! Nie nadaje się do przechowywania substancji łatwopalnych lub żrących. W skrzyni nie wolno przechowywać przedmiotów gorących – jak używany niedawno grill, lampa lutownicza itp. Produkt nie jest przeznaczony do przewozu rzeczy. Po opadach deszczu, przed otwarciem należy wytrzeć skrzynię ścierką. Nie nadaje się do przechowywania substancji łatwopalnych lub żrących. Aby uniknąć ryzyka uduszenia, nie należy pozwalać dzieciom na zabawę w skrzyni. W przypadku wystąpienia wad produktu, należy natychmiast wycofać go z eksploatacji. Nie wpuszczać zwierząt do środka skrzyni!  Progresja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia przedmiotów przechowywanych w produkcie, powstałe w jakikolwiek sposób!

Konserwacja: W celu przedłużenia trwałości skrzyń należy je regularnie czyścić i konserwować. Ze skrzyń jak najczęściej należy usuwać kurz. Zbrudzenia czyścić wilgotną ściereczką. W razie konieczności można zastosować rozcieńczony łagodny środek myjący a następnie wytrzeć wilgotną powierzchnię do sucha. Nigdy nie używać wybielaczy, kwasów lub rozpuszczalników do czyszczenia skrzyń! Użycie twardej szczotki lub ściernego środka czyszczącego może uszkodzić skrzynię!