Przeznaczenie: Taśma do użytkowania na zewnątrz do użytku domowego.

Typowe zastosowania: jako przesłona przeciwsłoneczna zamontowana na balustradzie balkonowej.

Zasady użytkowania: Należy trwale zamontować przesłonę zgodnie z załączoną instrukcją. Nie zawieszać przedmiotów na taśmie. Należy regularnie sprawdzać stan mocowania taśmy. Taśma w żaden sposób nie spełnia funkcji nośnej ani nie może być uznawana za wystarczającą barierę dla dzieci i zwierząt. Taśm nie należy mocować w odległości mniejszej niż 2,5 m. od czynnych grzejników gazowych, czynnych źródeł ognia a także konarów drzew, kabli elektrycznych sznurów do bielizny itp. Należy unikać długotrwałego kontaktu taśm z wysokimi temperaturami. W przypadku wystąpienia wad produktu, należy natychmiast wycofać go z eksploatacji.

Konserwacja: W celu przedłużenia trwałości taśm należy je regularnie czyścić i konserwować. Z taśm jak najczęściej należy usuwać kurz. Zbrudzenia czyścić wilgotną ściereczką. W razie konieczności można zastosować rozcieńczony łagodny środek myjący a następnie wytrzeć wilgotną powierzchnię do sucha. Nigdy nie używać wybielaczy, kwasów lub rozpuszczalników do czyszczenia taśm!